Joekie praktijk voor remedial teaching en coaching
Potlood

Hoe werk ik?

Om te beginnen vindt er een intakegesprek plaats. In deze fase wordt er kennis gemaakt met u als ouder(s).
Er wordt gesproken over het (leer) probleem van uw kind.
Zijn er al acties op ondernomen? Hoe gaat het kind of uzelf ermee om? Zijn er nog andere therapeuten aan het werk met het kind of uzelf?
Ik geef dan ook aan of ik, met betrekking tot het probleem, de juiste persoon ben om de hulp te gaan bieden.

De tweede stap is de kennismaking met het kind.
Door middel van een spel of een andere gezellige activiteit (tekenen, schilderen, kleien) probeer ik een eerste beeld van het kind te krijgen.

De derde stap is een onderzoek van het leerprobleem.
Door het afnemen van toetsen, leervaardigheidstestjes, het doen van observaties in de klas (indien nodig) en dergelijke, wordt het leerprobleem in kaart gebracht.
Ook neem ik contact op  met de school/ leerkracht van het kind.

De vierde stap is het maken van een handelingsplan.
Hier wordt in vastgelegd met wie, wat, wanneer en hoe  ik met het kind aan het werk ga om het probleem te verlichten/ te verhelpen (indien mogelijk).
Het is de bedoeling dat het een handelings­gericht handelingsplan wordt dat wil zeggen ook het handelen van de ouders, de leerkracht(en) en eventuele andere therapeuten wordt erin meegenomen.

De remedial teaching vindt plaats:

  • een of meerdere keren per schoolweek bij mij thuis (onder /na schooltijd) of
  • op school (onder schooltijd) of
  • bij het kind thuis (alleen als er sprake is van handicap/ziekte).

Soms is het wenselijk de remedial teaching 2x per week te laten plaatsvinden.

Een rt-sessie is als volgt opgebouwd:

  • 5 - 7 minuten: samen een planning maken voor deze sessie..
  • 45 - 50 minuten: aan het werk
  • 5 - 8 minuten: nabespreken, eventueel huiswerk

Om de acht weken vindt er een evaluatie plaats en wordt er bepaald of de remedial teaching een vervolg krijgt of niet, of dat er (ook) andere stappen genomen moeten gaan worden.

inspired by kids