Joekie praktijk voor remedial teaching en coaching
Lezen

Voor kinderen & jongeren

De kinderen en jongeren die bij mij terecht kunnen, zijn kinderen en jongeren voor wie het dagelijks leven op school en/of thuis op psychosociaal, sensorisch en/of psychomotorisch niveau een ware uitdaging is.

Op school en/of thuis komen deze kinderen obstakels tegen op het gebied van:

 • omgaan met zichzelf & huisgenoten;
 • omgaan met & het opnemen van leerstof;
 • contact maken met de leerkracht en medeleerlingen;
 • verwerken van prikkels van binnen uit of van buiten af;
 • contact maken met hun lichaam.

Deze kinderen zijn vaak hooggevoelig, denken in beelden en op een snelle, associatieve, creatieve manier.
Op school komt er niet uit wat ze in zich hebben, presteren ze vaak onder hun niveau, sluiten ze zich af of uiten dit in afwijkend gedrag. Thuis sluiten ze zich af, zijn bozig, heel erg aanwezig, dwarsig, gauw verdrietig of laten daar juist wel zien wat ze kunnen.


Barbara

Voor ouders

Ouders kunnen bij mij terecht voor ondersteuning op het gebied van allerlei opvoedkundige en didactische problemen.

Ik organiseer regelmatig een training in Mindful Ouderschap. Deze training kan zowel individueel als in groepjes gevolgd worden.

Verder kan ik je als ouder van veel informatie voorzien met betrekking tot hoogbegaafheid, hoogsensitiviteit, dyslexie, dyscalculie, motorische problemen, AD(H)D, ASS, OCD, MCDD, rouwprocessen, traumaverwerking en nog veel meer.

Ook verzorg ik arrangementen die op scholen aangevraagd worden via de samenwerkingsverbanden.


Barbara

Voor scholen

Arrangementen

Via school kan ik aangevraagde arrangementen verzorgen inzake problemen op het gebied van:
 • Gedrag
 • Hoogsensitiviteit
 • Hoogbegaafdheid
 • ASS, AD(H)D, OCD, ODD, MCDD
 • Werkhouding, planning en organisatie
 • Dyslexie en andere leesproblemen
 • Begrijpend lezen
 • Dyscalculie en andere rekenproblemen
 • Dyspraxie
 • Motoriek (psycho)
 • Sociale vaardigheden
 • Rouwverwerking en scheiding

Barbara

Voor leerkrachten en teams

Voor leerkrachten en teams verzorg ik individuele- en groepsbegeleiding op het gebied van mindful & intuïtief lesgeven.
Deze begeleiding kan bestaan uit:

 • Een individueel coachtraject (reguleren van werkdruk, creëren van innerlijke rust).
 • Een 8 weeks traject Mindful Energetics® van 1 uur per week voor teambuilding en ontspanning van het hele team.
 • Een uur Mindful Energetics® op een studiedag.
 • Een 2 uur durende training Mindful Energetics® op een personeels/studiedag.
 • Een 8 weekse training Mindful Energetics® in de klas (incl. coaching voor de leerkracht).

Voor meer info over Mindful Energetics®: www.centrumabhaya.nl

inspired by kids