Joekie praktijk voor remedial teaching en coaching
Barbara

Mijn naam is Barbara Laan

Ik ben een volledig bevoegd onderwijzeres (Pedagogische Academie, Rotterdam), tevens bevoegd Montessori­leidster.
In 2007 ben ik afgestudeerd als leraar speciaal onderwijs en remedial teacher (master SEN).
Verder heb ik mij de afgelopen jaren gespecialiseerd in hoog­gevoeligheid, hoog­begaafdheid, het beeldend/ruimtelijk denken en in aan ASS gerelateerde gedrags- c.q. ontwikkelings­problemen.

Centrum Abhaya

Naast mijn RTpraktijk heb ik op 2 maart 2018 Centrum Abhaya opgericht. Abahya is een plek waar kinderen, jongeren en volwassenen zich kunnen trainen in Mindful Energetics®. Deze door mijzelf ontwikkelde methode is gebaseerd op ± 60 jaar levenservaring en ± 40 jaar werken met hoogsensitieve kinderen en volwassenen. Lees er meer over op: www.centrumabhaya.nl

Visie

Elke remedial teacher heeft zo zijn/haar eigenheid in het begeleiden.
Zelf ga ik uit van een holistische manier van werken, dat wil zeggen dat ik het leer­probleem niet los zie van het mensje erachter.
Bij de remedial teaching werk ik vanuit de theorie van de meervoudige intelligenties (Gardner) en vanuit de 3 pijlers van het leren:
relatie, competentie en autonomie.

Verder werk ik met mijn leerlingen aan het ontwikkelen van vaardigheden voor de 21ste eeuw:

Leren door bewegen, leren je lijf te voelen, leren wie jij als persoontje bent en leren bewust je aandacht te richten zijn in de afgelopen jaren belangrijke onderdelen van het leren geworden bij RT-praktijk JOEKIE.

In het onderwijs zie je bij leerlingen steeds meer problemen ontstaan op het gebied van:

  • werkaanpak en werkhouding;
  • het kunnen richten van aandacht op dingen die niet interessant of moeilijk gevonden worden, maar die  toch moeten gebeuren;
  • overzicht, organisatie en planning.

De samenwerking van de beide hersenhelften speelt hierin een grote rol. Om al deze facetten van leren goed uit te kunnen voeren heb je je lichaam nodig. Je lichaam is het hier en nu. Hoe meer je je bewust bent van het feit dat je in een lichaam op de aarde bent, des te beter je je aandacht bewust kunt leren sturen.

Barbara

Wat is remedial teaching?

Remedial teaching is een vak, een specialisme.

Een remedial teacher is een leerkracht die speciaal opgeleid is om kinderen/volwassenen te begeleiden met een leerprobleem of leerstoornis op het gebied van:
rekenen, begrijpend/technisch lezen, taal­(spelling), woordenschat, nt2, (schrijf)­motoriek, studievaardigheden, concentratie, werkhouding, motivatie, faalangst en zo meer.

Niet elke school heeft de mogelijkheid om voor alle kinderen die remedial teaching nodig hebben ook genoeg remedial teachingtijd te creëren. Ouders zijn dan vaak genoodzaakt hulp buiten de school te gaan zoeken.

De kracht van remedial teaching ligt in het feit dat door de individuele begeleiding en de samenwerking tussen remedial teacher, ouders, leerkracht en kind, het kind weer het vertrouwen terug krijgt in zichzelf, het leren en zijn/haar eigen handelen.

Een leerprobleem ontstaat niet zomaar.
Het kan in aanleg aanwezig zijn, maar het kan ook ontstaan door situaties in de klas, op school of thuis of simpelweg vanuit hoe het kind de wereld om zich heen ervaart.

Door te werken vanuit de overtuiging dat elk kind graag wil leren en door het kind succes­ervaringen te laten opdoen op het gebied van leren, kan er een sfeer ontstaan waarin het kind zich veilig voelt en zich durft open te stellen voor zichzelf, maar ook voor nieuwe inzichten m.b.t het leren en handelen.

Het gaat erom dat het kind boven alles weer vertrouwen krijgt in zichzelf,dat het weer meer van zichzelf durft te laten zien en dat het inzicht krijgt in zijn/haar eigen leerprobleem. Leer mij het zelf te doen is een belangrijk motto in mijn werk als remedial teacher.

Technieken en methodes waar ik mee werk:

Ik Leer Anders

Deze methode is ontwikkeld door Agnes Oosterveen en biedt allerlei handvatten om beelddenkers te kunnen helpen met het automatiseren van leerstof.

Braingym

Hierbij maak ik gebruik van oefeningen en bewegingen die de samenwerking van de beide hersenhelften bevorderen.

Mindfulness

Mindfulness leert je je aandacht te richten op het hier en nu. Je leert rust te creëren waar je ook bent en niet toe te geven aan prikkels om je heen.
Een kalme geest leert beter, onthoudt dingen beter en reageert minder impulsief.
De aandachtstraining duurt 8 weken en start in verschillende periodes gedurende het schooljaar.
Er wordt gewerkt met de evidence based methode van Eline Snel: Aandacht werkt.

Bal-A-Vis-X

Hierbij gaan we aan de slag met speciale balletjes en vastliggende gooi- en vangtechnieken. Kinderen vinden dit een hele leuke manier om iets met aandacht te leren doen en doordat de oefeningen telkens de lichaamsmiddellijn doorkruisen, leren de hersenhelften steeds beter samen te werken. De oefeningen worden gaandeweg moeilijker.

Neuromotorische Reflex­integratie volgens de Masgutova­methode

Reflexen zijn bewegingen die ons in staat stellen om te overleven in ons lichaam. We kennen allemaal bijv. de zuig- , grijp- en schrikreflex. De Masgutova­methode test en behandelt 21 reflexen.
Ze vormen het fundament van onze hele lichamelijke en geestelijke ontwikkeling. Ze groeien uit naar doelgerichte bewegingen en handelingen.

Door allerlei omstandigheden tijdens de zwangerschap, geboorte of door in aanleg aanwezige factoren kan het zijn dat sommige reflexen niet integreren. Ze blijven dan aanwezig en zorgen ervoor dat het lichaam en onze geest constant op interne en externe prikkels blijven reageren, ook als het niet nodig is of juist niet op momenten dat dat wel nodig is.
Dit heeft een groot effect op de ontwikkeling van de hersenen.
Verbindingen in de hersenen worden niet goed aangelegd en dit veroorzaakt allerlei problemen met leren, op het gebied van concentratie, innerlijke motivatie, op motorisch gebied, op psychisch gebied enz.

De Masgutovamethode is erop gericht niet-geïntegreerde reflexen op te sporen en te integreren. Hierdoor kunnen alsnog de juiste verbindingen aangelegd worden in de hersenen. Reflexen zijn op elke leeftijd te integreren.

inspired by kids